DU obrazac

DU obrazac je dokument za automatsku izradu izvještaja o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti koje su isplaćene članovima - fizičkim osobama.

Nakon što upišete podatke o mjesecu i godini za koju se radi izvještaj, program će automatski učitati podatke o svim isplatama u zadanom periodu. U izvještaj se uključuju sve isplate koje su evidentirane slijedećim dokumentima:

- Isplata dobiti
- Isplata akontacije dobiti
- Isplata dividende
- Isplata akontacije dividende

Podaci o isplati dobiti i isplati dividende učitavaju se prema datumu isplate.
Podaci o isplati akontacije dobiti i isplati akontacije dividende učitavaju se isključivo prema datumu priznavanja akontacije.
Prilikom izrade DU obrasca, program provjerava i knjigu prethodne godine, pa i iz nje učitava akontacije isplaćene u prethodnoj godini, a koje su priznate u tekućoj godini. Ako imate ovakvih isplata, potrebno je pravodobno u knjizi prethodne godine upisati datum priznavanja akontacije.

Prilikom izrade DU obrasca, program provjerava da li postoje isplate akontacije dobiti za koje još nije upisan datum priznavanja, i ako postoje, o tome obavještava korisnika, kao podsjetnik na potrebu da ovi datumi jednom budu upisani.


Napominjemo da izvještaj ne obuhvaća podatke koji su iskazani dokumentom 'Odluka o raspodjeli dobiti'. Ovaj dokument utvrđuje ukupnu dobit i njezinu raspodjelu po čanovima društva, ali on ne predstavlja i isplatu dobiti (dividende). Budući da DU obrazac iskazuje podatke samo o stvarno isplaćenoj dobiti, 'Odluka o raspodjeli dobiti' se u njega ne uključuje.