Odluka skupštine

Dokument Odluka skupštine namijenjen je za jednostavni izradu i praćenje svih odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću.

Da biste brže i jednostavnije izrađivali odluke, dokumentom Predložak možete prvo definirati predloške za tipske odluke (npr, odluka o imenivanju direktora, o isplati dobiti, itd...)

Nakon što ste definirali predložak, učitajte ga u dokument Odluka skupštine. Nakon toga, izmijenite potrebne podatke (iznose, imena, ...) i spremite dokument.

KRATAK OPIS
U polje Kratak opis možete upisati kratak opis odluke, kako biste ju kasnije lakše pronašli u tablici.

TRAJNOST PODATAKA
Podaci upisani dokumentom Odluka skupštine, prilikom zaključka godine prenose se u cijelosti u slijedeću poslovnu godinu. Na ovaj način, u knjizi tekuće poslovne godine imate uvijek cjelovitu arhivu svih odluka skupštine društva.

ISPIS DOKUMENTA
Ukoliko dokumentom upisujete podatke koji bi se trebali potpisivati točno jedni ispod drugih (npr, tabela s iznosima), prilikom ispisa dokumenta odaberite font 'COURIER NEW'. Ovaj font sva slova ispisuje s jednakim razmakom, tako da će podaci ostati pravilno potpisani jedni ispod drugih. Isto vrijedi i za ispis svih izvještaja u kojima se iskazuju podaci upisani ovim dokumentom.