EP obrazac

Dokument EP obrazac namijenjen je za obveznike - iznajmljivače.

Nakon što upištete datum s kojim želite podatke, program će automatski učitati podatke o prometu.iz slijedećih modula:

- Paušal (Račun PO, Evidencija prometa)
- Prodaja (Račun, Račun-otpremnica i Zbrojni račun)
- Usluge (Račun O)
- Recepcija (Račun H, Račun HP, Račun HD, Račun HD)

ISPIS REDNIH BROJEVA
Prilikom ispisa ovog dokumenta, na ekranu s postavkama ispisa potrebno je staviti 'kvačicu' na polje 'Brojevi stavaka', kako bi program za svaki redak u tabeli ispisao njegov redni broj.