Primka E PKV

Primka E PKV je dokument za izradu primki za robu od dobavljača izvan Hrvatske. Roba se zaprima direktno na skladište maloprodaje. (modul Maloprodaja ili Maloprodaja II).

Primka E PKV namijenjena je za dobavljače iz zemalja članica EU, ali i iz ostalih zemalja (uvoz). Dokument Primka E PKV jedino ne prihvaća dobavljače iz Hrvatske.

Primka E PKV pojavljuje se u programu samo kod korisnika koji imaju uključen modul Maloprodaja (ili Maloprodaja II).

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade primke, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

ARTIKLI
U tabelu artikala mogu se upisivati samo stavke robe. Stavke usluga ne mogu se upisivati na ovaj dokument.

DOBAVLJAČ
Prilikom odabira dobavljača, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je dobavljač, ali samo ako je ona upisana u podatke o partneru. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na primci direktno upisati šifra zemlje.

Razlikovanje stjecanja iz EU i UVOZA
Program razlikuje da li je riječ o stjecanju iz EU ili uvozu na temelju šifre zemlje iz koje je dobavljač. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i karakter trgovine.

ZAVISNI TROŠKOVI
U tabelu zavisnih troškova mogu se dodati svi zavisni troškovi nabave, uključujući i eventualnu carinu prilikom uvoza. Program će automatski raspodijeliti ukupan iznos zavisih troškova po artiklima, proporcionalno njihivoj nabavnoj vrijednosti.

MALOPRODAJNA KALKULACIJA
Na temelju maloprodajne cijene upisane u dokument Roba/usluga, program će automatski izvršiti kalkulaciju prodajne cijene i zaprimiti robu u maloprodaju.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INTRASTAT
Korisnici modula Intrastat, ako izrađuju primku od dobavljača iz EU, u podatke o artiklima mogu upisati samo one artikle za koje su u šifarniku roba/usluga prethodo upisali šifru kombinirane nomenklature. Artikli koji nemaju upisanu šifru kombinirane nomenklature neće biti prihvaćeni na primci ako je kupac iz EU.Na ovaj način je osiguran točan automatski prijenos podataka u modul Intrastat.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Primka E automatski knjiži:
- Maloprodaja
- ulaz robe u prodavaonicu
- Financijsko knjigovodstvo
- konto robe u vlastitoj prodavaonici
- konto ukalkuliranog PDV-a (po tarifnim brojevima)
- konto ukalkulirane marže
- konto ukalkulirane povratne naknade (kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada)
- konto obveze za nefakturiranu robu (prelazni konto nabave)

Knjiženje konta obveze za nefakturiranu robu kasnije se putem dokumenta URA zatvara sa ulaznim računom.


KNJIŽENJE U MODUL MALOPRODAJA

Budući da postoje dva modula maloprodaje (Maloprodaja i Maloprodaja II), program automatsko knjiženje u maloprodaju radi na slijedeći način:

- ako postoji modul Malopodaja II, knjiženje se provodi samo u modul Maloprodaja II
- knjiženje u modul Malopodaja se provodi samo ako ne postoji modul Maloprodaja II