Primka E

Primka E je dokument za izradu primki za robu od dobavljača izvan Hrvatske. Roba se zaprima na veleprodajno skladište (modul Robno).

Primka E namijenjena je za dobavljače iz zemalja članica EU, ali i iz ostalih zemalja (uvoz). Dokument Primka E jedino ne prihvaća dobavljače iz Hrvatske.

Primka E pojavljuje se u programu samo kod korisnika koji imaju uključen modul Robno.

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade primke, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

ARTIKLI
U tabelu artikala mogu se upisivati samo stavke robe. Stavke usluga ne mogu se upisivati na ovaj dokument.

DOBAVLJAČ
Prilikom odabira dobavljača, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je dobavljač, ali samo ako je ona upisana u podatke o partneru. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na primci direktno upisati šifra zemlje.

Razlikovanje stjecanja iz EU i UVOZA
Program razlikuje da li je riječ o stjecanju iz EU ili uvozu na temelju šifre zemlje iz koje je dobavljač. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i karakter trgovine.

ZAVISNI TROŠKOVI
U tabelu zavisnih troškova mogu se dodati svi zavisni troškovi nabave, uključujući i eventualnu carinu prilikom uvoza. Program će automatski raspodijeliti ukupan iznos zavisih troškova po artiklima, proporcionalno njihivoj nabavnoj vrijednosti.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INTRASTAT
Korisnici modula Intrastat, ako izrađuju primku od dobavljača iz EU, u podatke o artiklima mogu upisati samo one artikle za koje su u šifarniku roba/usluga prethodo upisali šifru kombinirane nomenklature. Artikli koji nemaju upisanu šifru kombinirane nomenklature neće biti prihvaćeni na primci ako je kupac iz EU.Na ovaj način je osiguran točan automatski prijenos podataka u modul Intrastat.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Primka E automatski knjiži:
- Robno knjigovodstvo
- ulaz robe na skladište
- Financijsko knjigovodstvo
- konto zaliha robe
- konto obračuna nabave - stjecanje iz EU

Knjiženje konta obračuna nabave kasnije se putem dokumenta URA zatvara sa ulaznim računom.