Primka EM

Primka EM je dokument za izradu primki za sirovine od dobavljača izvan Hrvatske. Sirovine se zaprima na skladište sirovina (modul Materijalno).

Primka EM namijenjena je za dobavljače iz zemalja članica EU, ali i iz ostalih zemalja (uvoz). Dokument Primka EM jedino ne prihvaća dobavljače iz Hrvatske.

Primka EM pojavljuje se u programu samo kod korisnika koji imaju uključen modul Materijalno.

ŠIFRA VALUTE I TEČAJ
Prilikom izrade primke, potrebno je upisati i oznaku valute u kojoj se vrši obračun, kao i tečaj za preračun na kune. Ako je računalo na kojem koristite program Synesis spojeno na internet, program će automatski učitati srednji tečaj sa stranica Narodne banke.

DOBAVLJAČ
Prilikom odabira dobavljača, program automatski iz šifarnika partnera učitava i zemlju iz koje je dobavljač, ali samo ako je ona upisana u podatke o partneru. Ako podatak o zemlji nije upisan, još uvijek se može na primci direktno upisati šifra zemlje.

Razlikovanje stjecanja iz EU i UVOZA
Program razlikuje da li je riječ o stjecanju iz EU ili uvozu na temelju šifre zemlje iz koje je dobavljač. Budući da u šifarniku zemalja postoji oznaka da li zemlja pripada EU, izborom zemlje istovremeno se definira i karakter trgovine.

ZAVISNI TROŠKOVI
U tabelu zavisnih troškova mogu se dodati svi zavisni troškovi nabave, uključujući i eventualnu carinu prilikom uvoza. Program će automatski raspodijeliti ukupan iznos zavisih troškova po materijalima, proporcionalno njihovoj nabavnoj vrijednosti.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INTRASTAT
Korisnici modula Intrastat, ako izrađuju primku od dobavljača iz EU, u podatke o artiklima mogu upisati samo one artikle za koje su u šifarniku materijala prethodo upisali šifru kombinirane nomenklature. Materijali koji nemaju upisanu šifru kombinirane nomenklature neće biti prihvaćeni na primci ako je kupac iz EU.Na ovaj način je osiguran točan automatski prijenos podataka u modul Intrastat.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Primka EM automatski knjiži:
- Materijalno knjigovodstvo
- ulaz sirovina na skladište
- Financijsko knjigovodstvo
- konto zaliha sirovina
- konto obračuna nabave - stjecanje iz EU

Knjiženje konta obračuna nabave kasnije se putem dokumenta URA zatvara sa ulaznim računom.