EU-URA posebne evidencije

EU-URA posebne evidencije je dokument za evidentiranje ulaznih računa po kojima je potrebno izvršiti obračun PDV-a i pretporeza.

VRSTA RAČUNA
Ovaj podatak definira o kojoj je osnovi obračuna PDV-a riječ (uvoz, stjecanje dobara iz EU, usluge iz EU,...)

DATUM OBRAČUNA
Datum obračuna se obavezno mora upisati da bi obračunati PDV/pretporez bio obuhvaćen u dokumentu EU-PDV obračun.

IZNOS RAČUNA-A I OBRAČUN PDV-a
U ukupan iznos upisuje se iznos računa bez PDV-a (jer je račun tako i izdan), a korisnik taj iznos dijeli na osnovice za obračun PDV-a prema stopama po kojima treba napraviti obračun.
Obračunati PDV iskazuje se kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez (u postotku u kojem se odbija) na dokumentu EU-PDV obračun.