Obrazac PDV

Obrazac PDV je dokument za izradu prijave poreza na dodanu vrjednost.

Nakon što upišete period za kojeg se radi obračun, program će automatski učitati podatke u obrazac, na temelju svih ručno i automatski proknjiženih dokumenata URA i IRA,

Prilikom izrade obrasca posebnu pažnju treba obratiti na parametar 'Obveza plaćanja PDV-a nastaje',jer o njemu ovisi način učitavanja podataka.

Ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's izdavanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma knjiženja računa, a ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's plaćanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma plaćanja računa.

Gore navedeno se ne odnosi na URA posebne evidencije, koje se uvijek učitavaju na temelju 'datuma obračuna', bez obzira na vrijednost parametra 'obveza plaćanja pdv-a nastaje'.

SNIMI OBRAZAC
Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program će automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.