Poslovni prostor

Dokument Poslovni prostor namijenjen je za definiranje poslovnih prostora prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Da biste uopće mogli slati račune na fiskalizaciju, potrebno je prvo definirati minimalno jedan poslovni prostor. Prilikom definicije poslovnog prostora, korisnik sam definira šifru poslovnog prostora, koja, prema zakonu, može imati najviše 20 znakova. Budući da je šifra poslovnog prostora sastavni dio broja računa, mi smo njezinu dužinu ograničili na najviše 8 znakova, a preporučamo da ne koristite niti tih 8, nego da upisujete što kraće šifre, kao npr. 'PP01' ili 'P1' ili samo '1'. Ovakav pristup znati će cijeniti vaši poslovni partneri prilikom knjiženja vašeg računa u knjigu ulaznih računa.

Korisnik može definirati i više poslovnih prostora, čak i na istoj adresi. Na primjer, ako imate dvije djelatnosti, za koje koristite različite račune iz programa Synesis, za svaku od navedenih djelatnosti možete definirati poseban poslovni prostor. Ali, pri tome vodite računa o činjenici da jedan račun za jedan selektor može imati samo jednu šifru poslovnog prostora. Dakle, ako sve svoje račune pišete upotrebom dokumenta Račun iz modula Prodaja, tada dokument Račun možete koristiti samo sa jednom šifrom poslovnog prostora.

Ali, ako za jednu djelatnost koristite dokument Račun, a za drugu Račun-otpremnicu (ili neki drugi račun kao što su 'Račun S', 'Račun A' itd..), onda za dokument Račun možete definirati jedan poslovni prostor, a za Račun-otpremnicu drugi.

U svakom slučaju, ako se vaše poslovanje odvija samo na jednoj lokaciji, onda je najbolje definirati samo jedan poslovni prostor.

Više poslovnih prostora obavezno treba definirati samo u slučajevima kad se posao zaista obavlja na više lokacija. Tada je obavezno za svaku lokaciju definirati poseban poslovni prostor. Na primjer, ako imate dva prodajna mjesta sa dva veleprodajna skladišta, tada za svako prodajno mjesto treba definirati poseban Poslovni prostor. U tom slučaju, u programu ćete ionako imati definirana dva skladišta, pa će dokument 'Račun' imati selektor sa dva skladišta. U tom slučaju dokument 'Račun' može imati dva različita poslovna prostora, za svaki selektor (skladište) drugačiji.


UNOS PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU
Prilikom upisa podataka o poslovnom prostoru obavezno se upisuje adresa poslovnog prostora.

Za poslovne prostore koji nemaju fizičku adresu (pokretne trgovine, internet trgovina, i slično), ne upisuje se adresa, ali se zato u polje 'Ostali tipovi poslovnog prostora' upisuje podatak da je riječ, npr. o internet trgovini. Za poslovne prostore sa fizičkom adresom, u polje 'Ostali tipovi poslovnog prostora' ne upisuje se ništa. Dakle, upisuje se ili puna adresa, ili 'Ostali tipovi poslovnog prostora', ali ne oboje istovremeno.

RADNO VRIJEME
U ovo polje upisuju se podaci o radnom vremenu. Upis je slobodnog formata, tako da možete napisati, npr 'PON-PET 8-16 h, SUBOTOM 8-12'

STATUS PROSTORA
Ovo polje ima dvije vrijednosti: 'Otvoren' i 'Trajno zatvoren'. Uvijek odaberite 'Otvoren'. Status 'Trajno zatvoren' možete poslati u poreznu upravu samo jednom, jer njime zatvarate poslovni prostor zauvjek. Kad jednom zatvorite poslovni prostor, više ga ne možete otvoriti, nego morate otvoriti novu šifru poslovnog prostora. A otvaranje nove šifre poslovnog prostora znaći i da vam redni brojevi računa iz tog poslovnog prostora ponovo kreću od 1, a to nije moguće izvesti u Synesisu bez da otvarate novu knjigu, ili barem novo skladište. Zato, ako zaista fizički ne zatvarate poslovni prostor, ne šaljite u Poreznu upravu status 'Trajno zatvoren'.

NAKNADNO MIJENJANJE OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA
Naknadno mijenjanje oznake poslovnog prostora tijekom godine nije izvedivo iz programa Synesis. Zapravo, u programu se mogu definirati novi poslovni prostori, i unutar njega novi naplatni uređaji. Ali... postojeći računi ne mogu ponovo krenuti od broja 1 ( a moraju, u slučaju novog poslovnog prostora). Zato, prije početka rada dobro razmislite kakvu šifru poslovnog prostora želite koristiti, jer kad jednom počnete izdavati ra