Izbor certifikata

Dokument Izbor certifikata namijenjen je za odabir certifikata kojeg ćete koristiti za pristup serveru porezne uprave.

Da biste mogli odabrati certifikat, potrebno je da ga prethodno instalirate na svako računalo s kojeg ćete pristupati serveru Porezne uprave. Ukoliko račune radite na više računala u mreži, certifikat morate instalirati na SVAKO računalo na kojem radite račune.

Kad je certifikat jednom instaliran, u programu Synesis potrebno je još odabrati certifikat za pristup poreznoj upravi. Ovo je dovoljno učiniti samo jednom, na bilo kojem računalu, jer jednom odabran certifikat koristi se na svim računalima (ali mora prethodno biti instaliran na sva računala).

Ukoliko pokrenete ovaj dokument, a na računalu još niste instalirali certifikat, dobiti ćete poruku da certifikat nije instaliran.

Certifikate za fiskalizaciju računa izdaje FINA, a zajedno s njima i uputstva za njihovu instalaciju. Za sve probleme u instalaciji samog certifikata potrebno je zvati podršku FINA-e.