Testiranje veze sa PU

Dokument Testiranje veze sa Poreznom upravom namijenjen je provjeri ispravnosti komunikacije vašeg računala sa serverom za fiskalizaciju.

Klikom na gumb 'Testiraj vezu...' program će na server Porezne uprave poslati tzv. 'Echo' poruku koja je namijenjena za testiranje komunikacije.

Ako je veza uspješno uspostavljena, program će vam to potvrditi.

U slučaju da se veza ne može uspostaviti, za to može biti nekoliko razloga:

1. Vaše računalo nije povezano na internet
(neispravni kablovi, neispravan rad internet veze vašeg pružatelja usluge,....)

2. Server porezne uprave trenutno ne radi

3. Nije podešen 'vatrozid' (firewall)

U slučaju da veza nije uspostavljena, program će pokušati ustanoviti da li je vaša veza na internet ispravna, kako bi vam javio koji je uzrok neuspostavljanja veze.

NAPOMENA
Testiranje veze s poreznom upravom ne koristi certifikat, pa uspješan test veze sa poreznom upravom nije i potvrda da ćete uspješno fiskalizirati račune. Osim ispravne internet veze, na vaše računalo mora biti instaliran odgovarajući certifikat da bi vam bio dopušten pristup serveru Porezne uprave.