Parametri fiskalizacije

Ovim dokumentom se podešavaju osnovni parametri fiskalizacije.

Pritiskom na F:10 parametri, dobiti ćete sljedeće parametre:

AKTIVIRANJE SUSTAVA FISKALIZACIJE

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti:

1. Fiskalizacija ISKLJUČENA
2. Fiskalizacija UKLJUČENA

Ovim parametrom se na nivou čitavog programa aktivira/deaktivira slanje računa na fiskalizaciju. Početna vrijednost ovog parametra je 'Fiskalizacija ISKLJUČENA'. Zato, da bi program zaista počeo slati račune na fiskalizaciju, vrijednost ovog parametra treba postaviti na 'Fiskalizacija UKLJUČENA'.

Ovaj parametar namijenjen je prvenstveno onim korisnicima koji su modul Fiskalizacija nabavili odmah na početku 2013. godine, ali im obveza fiskalizacije nastupa tek 01.04. 2013. ili kasnije. Zatvaljujući ovom parametru, korisnici se mogu pripremiti za fiskalizaciju, a da pri tome ne šalju račune sve do trenutka nastanka obveze.

VAŽNO:
Ovaj parametar nije namijenjen za privremeno isključivanje fiskalizacije. Računi koji su napravljeni dok je ovaj parametar isključen, ne smatraju se računima koji se trebaju slati na fiskalizaciju. Zato, ako isključite fiskalizaciju na sat vremena, i u to vrijeme napravite nekoliko računa, ponovno uključivanje fiskalizacije neće te račune uključiti u naknadno slanje računa na fiskalizaciju. Zato, ovaj parametar, kad se jednom aktivira, treba ostati trajno uključen.

NAČIN SLANJA NA FISKALIZACIJU

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti:
1.Poslati samo gotovinski plaćene račune
2. Poslati sve račune

Zakonom o fiskalizaciji utvrđena je obveza slanja u poreznu upravu samo onih računa koji nisu plaćeni putem transakcijskog računa. Ali, korisnik može odabrati da na fiskalizaciju šalje i sve račune, bez obzira na način plaćanja. U poreznoj upravi ovakvi računi se također fiskaliziraju, ali se ignoriraju i daljnoj obradi.

Preporučamo da na fiskalizaciju šaljete samo gotovinski plaćene račune, jer će program brže raditi i manje će opterećivati server Porezne uprave. Također, u slučaju potrebe, lakše je izvršiti naknadne izmjene na dokumentima koji nisu poslani na fiskalizaciju.

OIB IZDAVATELJA RAČUNA
Upisuje se OIB poduzetnika - obveznika fiskalizacije. Ovo je možda najvažniji podatak kojeg trebate upisati, pa budite točni ! OIB kojeg ovdje upišete mora biti jednak OIB-u koji je 'upisan' u vaš certifikat. Ako ova dva OIB-a nisu jednaki, komunikacija sa serverom porezne uprave nije moguća i prilikom pokušaja fiskalizacije javiti će se greška.

ISPIS QR koda
Od 01.01.2021. obavezan je ispis QR koda s podacima o fiskalizaciji računa (JIR ili ZKI). Ovim parametrom možete birati mjesto ispisa QR koda na računu:
- Dolje lijevo - ispis u donjem lijevom kutu dokumenta
- Gore uz adresu - ispis u zaglavlju računa, lijevo ili desno od adrese kupca (ovisno o poziciji adrese)

Ako je izabran ispis 'Gore uz adresu', a isključen je ispis zaglavlja i adrese kupca na računu, tada će QR kod biti ispisan u donjem lijevom kutu dokumenta.