Operater blagajne

'Operater blagajne' je dokument za definiranje operatera naplatnog uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Prema navedenom Zakonu, na svakom računu mora biti iskazana oznaka operatera naplatnog uređaja. Također, prilikom slanja računa u poreznu upravu, u podacima se mora nalaziti i OIB operatera blagajne. Zato je neophodno da prije početka izdavanja računa, putem ovog dokumenta definirate šifre operatera blagajne koje ćete koristiti na dokumentima koji podliježu fiskalizaciji.

U dokument Operater blagajne upisuju se slijedeći podaci:
- šifra operatera (može sadržavati brojeve i slova. Najjednostavnije je napisati ime operatera)
- ime i prezime operatera
- OIB operatera
- Ime korisnika u SynPro (Samo za korisnike Professional verzije)

Nakon što upišete sve operatere računa, u parametrima svih računa (Račun, Račun-otpremnica, ...) treba upisati 'default' šifru operatera blagajne. Šifra koju upišete u pramaterima biti će automatski ponuđena na računu, ali se može i mijenjati na svakom računu.

Operater blagajne je obavezan podatak koji se mora nalaziti na svakom računu, bez obzira na način plaćanja računa.

UPOZORENJE:
Na prezentaciji sustava fiskalizacije, predstavnica Porezne uprave je spomenula da planiraju putem OIB-a operatera kontrolirati i radno vrijeme radnika. Zato, ako račune izdajete duže od 8 sati uzastopno, svakako bi trebalo promijeniti šifru operatera. Opravdanja tipa 'Zaboravili smo promijeniti šifru operatera' vjerojatno neće biti uvažena, jer prema Zakonu, na računu mora biti OIB osobe koja je račun stvarno i napravila.


NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNPRO (Professional verzija Synesis-a)

Program SynPro (professional verzija) već u sebi sadrži sustav šifri i lozinki za pristup dokumentima. Budući da se kontrola pristupa već obavlja putem programa SynPro, nema potrebe da se podaci o operateru blagajne ručno upisuju u račune. Ali, budući da program SynPRO nema podatak o OIB-u operatera, operatere blagajne svakako treba definirati i ovim dokumentom, a u polje 'IME KORISNIKA U SYNPRO' treba upisati korisničko ime iz programa SYNPRO. Na ovaj način će program Synesis povezati podatke o operateru iz programa SynPRO, s podatkom o OIB-u operatera.

VAŽNO:
Ako je program SYNPRO deaktiviran, onda se podaci o operateru upisuju kao da programa SynPro niti nema.