Naplatni uređaj

Naplatni uređaj je dokument za definiranje oznaka naplatnih uređaja za potrebe fiskalizacije.

Zakonom o fiskalizaciji, predviđena je obveza strukturiranja poslovanja obveznika fiskalizacije kroz poslovne prostore i naplatne uređaje. Prema Zakonu, svaki obveznik fiskalizacije smije definirati proizvoljan broj poslovnih prostora i naplatnih uređaja. Pri tome svaki poslovni prostor smije imati svoje šifre naplatnih uređaja, pa je tako moguće imati dva naplatna uređaja sa šifrom '1', svaki u svojem poslovnom prostoru.

Unatoč ovoj zakonskoj mogućnosti, u programu Synesis nije moguće definirati dva naplatna uređaja sa istom šifrom, već se koristi jedinstven niz oznaka naplatnih uređaja za sve poslovne prostore. Odabrali smo ovakav način rada kako bismo maksimalno pojednostavnili praćenje šifri naplatnih uređaja,

U programu Synesis, svaka pojedinačna vrsta računa (Račun, Račun-otpremnica, Gotovinski račun, R račun, Odobrenje kupcu...) predstavlja poseban naplatni uređaj, jer ima vlastiti niz rednih brojeva. Prilikom slanja računa na fiskalizaciju, u podacima o računu mora biti i oznaka kako se kreiraju redni brojevi računa. Zakon predviđa dvije opcije: 'Na nivou naplatnog uređaja' i 'Na nivou poslovnog prostora'.

Budući da program Synesis za svaki račun ima poseban niz rednih brojeva, ova oznaka je u računima koji se šalju iz programa Synesis uvijek postavljena na 'Na nivou naplatnog uređaja', jer Synesis ne može raditi drugačije.

Korisnici programa SynesisPOS (POS kasa na maloprodaju) imaju drugačiju situaciju. Kod programa SynesisPOS, moguća je istovremena upotreba više kasa u istoj prodavaonici, na dva različita načina. U prvom slučaju, svaka kasa može biti instalirana na zasebno računalo i imati vlastiti niz rednih brojeva računa. U rom slučaju se radi o definiranju rednih brojeva 'Na nivou naplatnog uređaja'.

U drugom slučaju, sve kase mogu biti povezane u mrežu i pokretane sa zajedničkog servera. U tom slučaju je niz brojeva svih računa jedinstven za sve kase, pa se ovdje radi o definiranju rednih brojeva 'Na nivou poslovnog prostora'. Ovo je opcija koju će korisnici programa SynesisPOS morati podesiti u POS kasi.

U programu Synesis, ovakve opcije nema, jer su svi računi definirani 'na nivou naplatnog uređaja'.

U slučaju programa Synesis, ne treba brkati naplatne uređaje i radne stanice. Ukoliko u svojem poslovanju koristite samo dokument Račun, ali ga istovremeno izdajete na nekoliko radnih stanica koje su povezane u mrežu, to i dalje treba promatrati kao samo jedan naplatni uređaj, jer rad u mreži osigurava da svi računi imaju jedinstven niz rednih brojeva.

Druga je stvar ako račune izdajete iz dvije posebne instalacije programa Synesis, instalirana na dva nepovezana računala, svaki sa svojim nizom rednih brojeva. U tom slučaju, radi se o dva naplatna uređaja.

KAKO DEFINIRATI OZNAKE NAPLATNIH UREĐAJA

Oznaka naplatnog uređaja je redni broj. Oznake (brojevi) naplatnih uređaja ne moraju nužno biti u neprekinutom nizu, ali u programu Synesis ne smiju postojati dva naplatna uređaja sa istom šifrom. Definiranju šifri naplatnih uređaja možete pristupiti na dva načina. Prvi način bi bio slijedeći:

1) Napravite popis svih računa koje koristite u programu
2) Provjerite da li neki od računa ima više selektora (skladišta, prodavaonica,...)
3) Za svaki račun i za svaki selektor (skladište), u dokumentu Naplatni uređaj, otvorite jednu šifru, a u polje 'Napomena' upišite naziv dokumenta ('Račun', 'Zbrojni račun', ...) za kojeg ste namijenili tu šifru.
4) Ako imate više selektora, u napomenu osim naziva dokumenta upišite i naziv skladišta.

Nakon toga, otvorite jedan po jedan račun, i u parametru 'Oznaka naplatnog uređaja' upišite šifru koju ste namijenili za taj dokument. Ako račun ima više selektora, za svaki selektor treba upisati njegovu šifru.

Program Synesis ne dopušta da se ista šifra naplatnog uređaja pridruži više nego jednom dokumentu. Ako greškom odaberete šifru naplatnog uređaja koju ste već iskoristili, program ju neće prihvatiti.

Drugi pristup definiranju šifri napla