Naknadno slanje računa na fiskalizaciju

Naknadno slanje računa na fiskalizaciju je dokument koji ima sljedeće funkcije:

- utvrđuje da li ima računa koji nisu uspješno fiskalizirani
- takve dokumente šalje na fiskalizaciju

Prilikom pokretanja ovog dokumenta, program će automatski u polje 'Datum zahvata računa' upisati datum koji je pet dana manji od današnjeg datuma. Na ovaj način se obuhvaćaju svi neposlani računi u zadnjih 5 dana, koliki je zakonski rok za naknadno slanje računa na fiskalizaciju.

Da bi program izvršio provjeru i u tabeli prikazao neposlane račune, potrebno je pritisnuti ENTER na polju datuma zahvata računa. Ako se nakon toga u tabeli pojave računi, klikom na gumb 'Pošalji neposlane račune' program će ih pokušati fiskalizirati.

Ukoliko želite provjeriti ima li i starijih računa koji nisu poslani na fikalizaciju, ručno upišite datum od kojeg želite provjeru.

Prilikom provjere računa za naknadnu fiskalizaciju, program uzima u obzir samo one račune koji imaju izračunat ZKI, a nemaju upisan JIR.

Računi bez ZKI-a se ne uzimaju u obzir za ponovno slanje, jer su to računi koji nisu niti trebali biti poslani na fiskalizaciju. To mogu biti računi koji su plaćeni putem transakcijskog računa, a u parametrima fiskalizacije je u trenutku njihove izrade bilo postavljeno slanje 'samo gotovinski plaćenih računa'. Ali, to isto tako mogu biti i računi koji su napravljeni u vrijeme kad je sustav fiskalizacije bio isključen!

Ako isključite fiskalizaciju (u dokumentu Parametri fiskalizacije), onda se računi koji su napravljeni u to vrijeme NE FISKALIZIRAJU, čak i ako naknadno uključite sustav fiskalizacije. Isto tako, ako ste upravo sada promjenili parametar 'Način slanja na fiskalizaciju' na 'Slati sve račune', to znaći da će program tek od ovog trenutka sve novo napravljene račune slati na fiskalizaciju. Račune napravljene u prethodna dva dana neće uključivati u naknadnu fiskalizaciju zato što ste sada promjenili parametar.

Program Synesis, prilikom svakog zatvaranja knjige, automatski provjerava ima li još računa koje treba naknadno poslati na fiskalizaciju. Automatska provjera se vrši samo za zadnjih 5 dana. Ako program otkrije da ima još neposlanih računa, prilikom zatvaranja knjige će vas pitati da li želite sada pokušati poslati takve račune na fiskalizaciju.