Datum isplate honorara

Dokument Datum isplate honorara koristi se za naknadni upis stvarnog datuma isplate honorare.

Nakon što upišete datum obračuna honorara, program će prilikom spremanja dokumenta automatski ažurirati sve obračun ehonorara čiji je datum obračuna jednak upisanom datumu.

Ovaj dokument nije obavezan za korištenje jer se datum isplate honorara može odmah upisati na obračun honorara, ali ako se u trenutku izrade obračuna još ne zna datum isplate, tada se ova polja mogu ostaviti prazna, te se naknadno ovim dokumentom automatski ažuriraju svi obračuni.