Neoporezivi primici II

Dokument Neoporezivi primici II namijenjen je za prijavu neoporezivih primitaka u JOPPD obrazac, kada se oni isplaćuju odvojeno od drugog dohotka, ili se isplaćuju na drugačiji način.

Ovim dokumentom se prijavljuju svi neoporezivi primici, kao što su troškovi službenog puta, korištenje vlastitog automobila u službene svrhe, itd.. Za potpun popis svih neoporezivih primitaka pogledajte izvještaj 'Popis oznaka neoporezivih primitaka'.

U dokument se prvo upisuje šifra neoporezivog primitka, a nakon nje se upisuje period, način isplate, datum isplate i datum JOPPD obrasca.

Datum isplate obavezno je upisati za sve vrste neoporezivih primitaka, osim za šifru 17- putni nalozi, kod koje se mogu prijavljivati i neisplaćeni putni nalozi.

Dakle, u slučaju da se u JOPPD obrascu prijavljuju obračunati, a neisplaćeni putni nalozi, datum isplate se ostavlja prazan, a upisuje se samo datum JOPPD obrasca. Takve dokumente će JOPPD obrazac automatski učitati sa šifrom načina isplate '0-nema isplate'

Ovakvi putni troškovi, kad se naknadno isplaćuju, ne prijavljuju se više s novim datumom isplate u JOPPD obrazac, nego se ručno vrši ispravak originalnog JOPPD obrasca, na način da se ručno promijeni način isplate, iz '0-nema isplate' u odgovarajući način isplate.

Datum JOPPD-a obavezno treba upisivati, jer se s ovim datumom neoporezivi primitak uključuje u JOPPD obrazac. Datum JOPPD obrasca može biti jednak datumu isplate, ali i ne mora, jer se neoporezivi primici mogu prijavljivati i jednom mjesečno, do 15. slijedećeg mjeseca.

Na kraju se u tabelu upisuju podaci o radnicima i iznosu neoporezivog primitka za svakog pojedinog radnika.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PLAĆA
U modulu Plaća postoji dokument Neoporezivi primici, koji ima istu namjenu kao i ovaj dokument, ali umjesto šifrarnika poreznih obveznika, koristi šifrarnik djelatnika (iz modula Plaća).

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA INO-DOH
Korisnici koji imaju uključen modul INO-DOH, u tabeli radnika imaju dodatna polja za definiranje INO primatellja, koji je potreban za automatsko popunjavanje INO-DOH obrasca.

Klikom na gumb 'Primatelj', program će otvoriti popis svih primatelja iz dokumenta INO primatelj koji:
- imaju isti OIB kao i odabrani porezni obveznik
- čija oznaka primitka počinje sa '90' (neoporezivi primici)

Ako vam program javi da nema podataka za prikaz, to znači da u modulu INO-DOH niste definirali INO primatelja s podacima potrebnim za automatsku obradu neoporezivog primitka.