Ostali primici

Dokument Ostali primici koristi se za obračun i prijavu primitaka od kapitala, imovinskih prava i od osiguranja.

Podaci upisani ovim dokumentom automatski se uključuju u JOPPD obrazac.

Osim podataka o poreznom obvezniku i iznosu primitka, potrebno je još upisati i oznake primitka i stjecateja prema pravilniku o JOPPD obrascu.

Dokument Ostali primici ne vrši nikakva automatska knjiženja.

Na ovom dokumentu dopuštene su šifre stjecatelja od 1001 do 3001, a šifre primitaka u rasponu od 1001 do 3002.