Službeni put u inozem.

Dokument 'Službeni put u inozem.' koristi se za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje u inozemstvu za vrijeme trajanja službenog puta.

Nakon što upišete podatke o porezno obvezniku, potrebno je upisati podatke o početnom i završnom datumu službenog puta. Nakon što upišete ove datume, program će automatski izračunati trajanje putovanja i na temelju podataka o mjesečnoj osnovici i stopi doprinosa koji su upisani u parametrima, izračunati ukupnu osnovicu i obvezu doprinosa. Program automatski račun dnevnu osnovicu iz mjesečne, na temelju broja dana u mjesecu.

PODACI ZA JOPPD
Budući da se podaci o doprinosu za zdravstveno osiguranje u inozemstvu uključuju u JOPPD obrazac, potrebno je još upisati i oznake stjecatelja i primitka, te način isplate. Posebno skrećemo pažnju na podatak 'datum uplate doprinosa', jer se s ovim datumom podaci uključuju u JOPPD obrazac.