Normativ restorana

Dokument Normativ restorana koristi se za upis receptura za obračun utroška materijala u restoranu.

U dokument Normativ restorana, prvo se upisuje podatak o proizvodu za kojeg se radi normativ, a nakon toga se upisuju podaci o materijalima i količinama potrebnima za izradu jednog komada proizvoda.

Za svaki proizvod može se upisati samo jedan normativ.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE POREZ NA POTROŠNJU
Grupa Restoran je nova, napredna verzija bivše grupe 'Porez na potrošnju'. Glavna razlika je u tome da grupa Restoran omogućava automatsko učitavanje prometa kase iz programa SynesisPOS. Da bi ovo bilo moguće, bilo je neophodno napraviti novi dokument za normativ restorana, jer je stari dokument 'Normativ' omogućivao upis više normativa za isti proizvod.

Postojanje više normativa za isti proizvod dovelo bi do greške prilikom automatskog učitavanja podataka o prometu restorana. Budući da se stari dokument Normativ koristi i za praćenje proizvodnje, gdje je nekad neophodno imati više normativa za isti proizvod, bilo je nužno uvesti novi dokument za restoran, kako bi se osigurala točnost automatskog učitavanja.

Korisnici koji prelaze sa grupe Porez na potrošnju na grupu Restoran, u dokument Normativ restorana moraju ponovo upisati normative, jer grupa Restoran više ne koristi stari dokument 'Normativ'.