Povreda osobnih podataka

Povreda osobnih podataka je dokument za praćenje i obradu povreda osobnih podataka.

U dokument se upisuju mjesto i vrijeme događaja, opis događaja, te procjena količine i vrste osobnih podataka koji su obuhvaćeni povredom.

U dokument se upisuju i procjena rizika i šteta koje mogu nastati, kao i mjere za njihovo otklanjanje.

Voditelj obrade osobnih podataka dužan je o svakoj povredi sastaviti zapisnik, te o tome obavijestiti AZOP i oštećene ispitanike, ako je procjena rizika visoka.