Opoziv privole

Opoziv privole je dokument kojim se evidentira opoziv prethodno dobivene privole.

Nakon što upišete datum opoziva (broj se određuje automatski), odaberite originalnu privolu koja se opoziva i spremite dokument.

Program provjerava da li je odabrana privola već opozvana ranije, pa ako je to slučaj, ne dozvoljava spremanje dokumenta.

U izvještajima o privolama, uvijek ćete imati ažurno stanje o aktivnim i opozvanim privolama.

ZAKLJUČAK GODINE
Prilikom zaključka godine, podaci o svim opozvanim privolama prenose se automatski u slijedeću poslovnu godinu, kako biste uvijek imali kompletnu evidenciju.