G-PR-IZ-NPF

G-PR-IZ-NPF je dokument za izradu G-PR-IZ-NPF obrasca.

Kod korisnika koji imaju modul 'Neprofit KPI', progam će automatski učitavati podatke o primicima i izdacima na temelju knjiženja u knjigu primitaka - izdataka. Obrazac se popunjava na temelju AOP oznake, koja treba biti upisana u dokumentima 'Vrsta primitka N' i 'Vrsta izdatka N'. Napominjemo da se AOP oznaku treba upisivati uvijek s vodećim nulama, npr. AOP 1 treba upisati kao '001' da bi automatsko učitavanje ispravno radilo.

Dodatni podaci se ne učitavaju automatski, nego ih korisnik teba ručno upisati prije izrade obrasca.

Korisnici koji nemaju modul Neprofit - KPI sve podatke na obrascu upisuju ručno.

SNIMI OBRAZAC
Klikom na gumb 'Snimi obrazac' prrogram će automatski napraviti Excel datoteku (Neprof5.xls) za slanje u Poreznu upravu.