Stalni gost

Dokument Stalni gost namijenjen je za upis podataka o gostima u matičnu bazu gostiju.

Unos podataka o gostima u ovaj dokument NIJE OBAVEZAN, jer se podaci o gostu mogu upisati direktno u dokument 'Prijava gosta'. Podaci o gostu upisuju se u ovaj dokument samo ako se podaci žele TRAJNO zadržati, odnosno ako se želi da se oni prenose i u slijedeće poslovne godine, radi ponovnog korištenja.

NAZIV TVRTKE
Ukoliko račun stalnog gosta glasi na tvrtku, tada se u podatke o tvrtki treba upisati naziv i adresa tvrtke na koju glasi račun. Ako se račun plaća virmanski, tada se podaci o tvrtki moraju upisati u šifrarnik partnera (dokument Partner u grupi Osnovni podaci).