TU-11 (do 31.12.2006)

Dokument 'TU-11 (do 31.12.2005.)' namijenjen je za automatsku izradu mjesečnog statističkog izvještaja (obrazac TU-11) prema propisima koji su bili na snazi do 31.12.2006. Za izradu obrasca TU-11 prema novim propisima, treba koristiti dokument TU-11.

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg želite izvještaj, program će automatski učitati sve podatke potrebne za izradu izvještaja.
Izvještaj se ispisuje na dvije stranice, koje štampate jednu po jednu. Izbor stranice izvještaja vrši se na dijalogu za ispis, u polju 'Oblik ispisa'.