Šifre država

Dokument Šifre država koristi se za upis podataka o šiframa država prema šifarniku MUP-a.

Upisuje se troslovna šifra države i njezin naziv, prema šiframa koje je odredio MUP.

Prilikom otvaranja nove knjige, program će vam automatski ponuditi da sam učita cjelokupan šifrarnik MUP-a, kako ne biste morali upisivati ove podatke.