Prijava za MUP

Dokument Prijava za MUP koristi se za izradu obrazaca za prijavu stranih gostiju MUP-u.

Nakon što upišete datum prijave, program će automatski iz knjige gostiju učitati sve podatke o gostima koji su prijavljeni odabranog dana. Nakon što spremite obrazac, podaci o prijavi za MUP mogu se odštampati.

PRIJENOS PODATAKA MODEMOM
Prijava gostiju MUP-u može se štampati na obrazac, ali se podaci o gostima mogu slati u MUP i putem interneta. Ako na ovaj način prijavljujete goste, tada u parametrima dokumenta Prijava za MUP, parametar 'Način dostave podataka' postavite na 'Putem interneta'.

Kad je odabran način dostave putem interneta, program će prilikom spremanja dokumenta tražiti da odaberete oznaku uređaja na kojeg će snimiti podatke. Ako odaberete, npr. disk 'C', program će u root direktoriju diska C snimiti datoteku PBSMUP.TXT u kojoj se nalaze podaci za slanje.

Nakon što se putem interneta logirate na stranice MUP-a, pošaljite im ovi datoteku. Odaberete disk 'C' i na njemu datoteku PBSMUP.TXT.