Odjava gosta

Odjava gosta koristi se samo u slučajevima kada se želi odjaviti gosta, a da se pri tome ne izrađuje Račun H, odnosno kada se faktura za boravak gosta ne izrađuje kroz grupu Recepcija, već na neki drugi način.

Za goste za koje se izrađuje Račun H, ne treba, niti se smije istovremeno napraviti i dokument Odjava gosta, jer je Račun H istovremeno i odjava gosta.

U Odjavu gosta podaci se upisuju se na isti način kao i kod Računa H (za individualnog gosta, za sobu ili za grupu gostiju). Stoga sve upute za popunjavanje Računa H vrijede i za Odjavu gosta, osim što na odjavi gosta nema dodatnih usluga, niti se definira Tip računa.

Dokument Odjava gosta ne vrši nikakva automatska knjiženja.