Gotovinski računi

'Gotovinski računi' je dokument kojim se upisuju podaci o pojedinačnim gotovinskim računima za robe i usluge koje nisu uključene u cijenu pansiona. To mogu biti računi restorana, bara, praone, telefona... i svi drugi računi koje gost nije odmah podmirio gotovinom, već se obračunavaju prilikom odjave gosta.

Dokument Gotovinski računi ne služi za izdavanje računa, već samo za njihovu evidenciju. Na primjer, ako račun na šanku nije plaćen, tada se taj račun prilaže konačnom računu gosta, a podaci o broju i iznosu računa upisuju se u dokument 'Gotovinski računi'. Za samo izdavanje računa može se koristiti bilo koja kasa, paragon blok, ili naš program SynesisPOS.

Podaci o računima ne moraju biti upisani u ovaj dokument, ali se preporuča njegovo korištenje jer se tada automatski učitavaju u dokument Izvanpansionska potrošnja. Na ovaj način, postupak odjave gosta je brže gotov jer se gotovinski računi ne upisuju u trenutku odjave gosta, nego u slobodno vrijeme recepcionara.

Ako se podaci o gotovinskim računima unose u ovaj dokument, tada je moguće dobiti pregled svih izdanih, plaćenih i nenaplaćenih gotovinskih računa, što nije moguće ako se ovaj dokument ne koristi.

HOTELSKE KARTICE I SYNESISPOS

Korisnici koji osim grupe Recepcija koriste i grupu Hotelske kartice i koji za izdavanje gotovinskih računa koriste program SynesisPOS, u podatke o gotovinskim računima upisuju i broj hotelske kartice kojom je račun podmiren.

Korisnici koji su program SynesisPOS instalirali tako da omogućuje on-line način rada s programom Synesis, ne moraju ručno upisivati podatke o gotovinskim računima, već ih mogu automatski učitati iz programa SynesisPOS klikom na gumb 'Učitaj iz POS-a'. Pri tome će biti učitani svi računi odabranog datuma koji su izdani do tog trenutka.

Ukoliko se učitavanje iz SynesisPOS-a vrši više puta dnevno, kod svakog novog učitavanja biti će učitani samo oni računi koji su izdani nakon prethodnog učitavanja.

Detaljne informacije o namjeni i korištenju hotelskih kartica nalaze se u grupi Hotelska kartica.

Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SynesisPOS, nalaze se u 'Najčešćim pitanjima', pod točkom 'Veza Synesis-SynesisPOS'.