Dnevno stanje recepcije

Dokument Dnevno stanje recepcije daje rekapitulaciju stanja hotela na određeni dan.

Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će automatski učitati podatke za odabrani datum. Ako u polje 'Datum' nije upisan nikakav datum, program će automatski učitati stanje za tekući dan.

Podaci se učitavaju na temelju dokumenta Prijava gosta, te predstavljaju broj gostiju i noćenja za promatrani datum, bez obzira da li su gostima izdani računi.

Dokument Dnevno stanje recepcije ne sprema se u bazu podataka, već se uvijek može učitati i odštampati za odabrani datum.