AOP oznaka dugotrajne imovine

AOP oznaka dugotrajne imovine namijenjena je korisnicima- obrtnicima koji prilikom predaje Obrasca DI moraju upisati AOP oznaku vrste imovine.

Korisnici poduze─ça ne moraju upisivati ovaj podatak.