Obrazac IO1

Obrazac IO1 namjenjen je za izradu IO1 obrasca koji se uručuje radniku prilikom isplate otpremnine.

Obrazac IO1 ne radi nikakve obračune niti preračunavanja, nego iz dokumenta 'Obračunska lista' učitava elemente obračuna i učitava ih u IO1 obrazac.

Budući da dokument Obračunska lista nema sve nužne elemente za obračun otpremnine (broj godina, od godine-do godine,...), podaci koji se učitavaju iz obračunske liste odnose se samo na obračun doprinosa i poreza, a nedostajući podaci se moraju ručno upisati u IO1 obrazac prije njegovog spremanja.