Automatska izrada IP1 obrazaca

Automatska izrada IP1 obrasca je dokument za jednostavnu izradu IP1 obrazaca na temelju prethodno napravljenih obračunskih lista.

Nakon što upišete datum obračuna, program će automatski učitati sve obračunske liste koje su napravljene sa zadanim datumom obračuna. Nakon toga, klikom na gumb 'Napravi IP1 obrasce' program će automatski generirati IP1 obrasce.