Obrazac IP1

Obrazac IP1 namjenjen je za izradu IP1 obrasca.

Napominjemo da ovaj obrazac ne vrši nikakav obračun niti nikakva preračunavanja podataka, nego samo na Pravilnikom propisan način iskazuje podatke iz obračunske liste. Zato, ako se u ovaj dokument podaci unose ručno (bez učitavanja iz Obračunske liste), treba ih prethodno izračunati.

UČITAJ OBRAČUN
Klikom na ovaj gumb, program otvara tabelu sa svim Obračunskim listama, iz koje odabirete jednu od njih, a podaci se automatski iz obračunske liste prenose na IP1 obrazac.


BOLOVANJE IZNAD 42 DANA
Ako ste na dokumentu Obračunska lista upisali i podatak o bolovanju preko 42 dana, iznos naknade biti će iskazan na obrascu na dva mjesta:
- 1 . u tabeli elemenata za obračun plaće, ali bez iznosa
- 2. u tabeli neoporezivih naknada, sa iznosom naknade

ZAŠTIĆENI RAČUN
Ako radnik ima otvoren zaštićen račun, i ako su u Obračunskoj listi razdvojeni iznosi na redovni i zaštićeni račun, biti će na jednak način prenešeni i u IP1 obrazac.

POTPISIVANJE OBRASCA
Pravilnik definira obvezu da poslodavac radniku uruči IP1 obrazac, ali nije definirao postupak kojim se potvrđuje činjenica da je obrazac stvarno i uručen. U tu svrhu, predlažemo da koristite jednu od dvije opcije:
1. Ispišite 2 primjerka IP1 obrasca, a na svojem primjerku tražite radnika da potpiše primitak.
2. Ispišite listu 'Potpisna lista IP1 obrazaca', koje ima i polje za potpis. Kod ispisa upotrijebite veći font slova, kako bi prostor za potpis imao što više prostora.


NAPOMENA KOJA SE ISPISUJE NA IP1 OBRAZAC
IP1 obrazac ima predviđeno polje za eventualne napomene, pa ako imate potrebu za upisom nekih napomena, upišite ih u ovo polje. Skrećemo pažnju da se naše standardno polje 'Napomena' ne ispisuje na IP1 obrazac, jer je namijenjeno za internu upotebu korisnika.

Za korisnike koji žele uvijek upisivati istu napomenu, u dokumentu 'Djelatnik' postoji dodatno polje za upis teksta napomene na IP1 obrascu. Ako ovdje upišete neki tekst, on će se automatski prenositi u IP1 obrazac.

Također, u dokumentu Djelatnik postoje i dva retka za upis 'Općih podataka za obračun plaće', koji se također automatski prenose na IP1 obrazac, ako su upisani u dokumentu Djelatnik.
DEFINIRANJE RADNOG VREMENA
IP1 obrazac na specifičan način razrađuje radno vrijeme. Obrascem su predviđena zasebna polja za upis:
- redovnog rada
- redovnog rada noću
- redovnog rada nedjeljom i praznikom
- prekovremenog rada
- prekovremenog rada noću
- prekovremenog rada nedjeljom i praznikom

Osim ovih vrsta radnog vremena, obrazac još predviđa posebna polja za:
- naknade plaće
- pripravnost
- dodatke na plaću

Kao što se vidi iz navedene podjele, u obrascu ne postoje predviđena posebna polja za rad u smjenama, dvokratni rad, ostale naknade... Također, posebno upada u oči da se dodaci za rad noću i rad praznikom ne tretiraju kao dodaci na plaću, nego kao zasebna vrsta radnog vremena. Ovakva raspodjela radnog vremena ostavlja otvorena pitanja o ispravnom načinu popunjavanja obrasca.

Na primjer, ako imate noćni rad praznikom, gdje se on iskazuje, i kako? Prema obrascu, i satnica i iznos naknade trebali bi biti iskazani i u rubrici 'redovni rad noću' i u rubrici 'redovni rad praznikom'. Ako satnicu iskažemo na obadvije pozicije, ukupan zbroj satnice biti će netočan. Također, pitanje je i kako se iskazuju iznosi naknade u tom slučaju. Ako se rad noću iskazuje s uvećanim koeficjentom (npr 1.3), u tom slučaju se rad praznikom više ne može iskazati s uvećanim koeficjentom (npr. 1.5) , jer će u tom slučaju isti redovni rad biti dva puta obračunat.

Iz svega ovoga proizlazi da će korisnici morati biti izuzetno pažljivi prilikom izrade obračunskih lista i definiranja elemenata radnog vremena, kako ne bi ništa ispustili, ili dva puta obračunali.

Osim rada noću i praznikom, mnogi korisnici imaju i naknade za rad u smjenama, dvokratni rad i slično...Ove naknade mogu spadati samo u točku '3.dodaci na plaću', ali ostaje otvoreno pitanje kako se obračunavaju iznosi i satnice, odnosno da li se satnica