Incoterms

Incoterms je dokument za upis podataka o međunarodnim oznakama za uvjete isporuke.

Prilikom aktiviranja modula INO trgovina, podaci o incoterm šiframa se automatski učitavaju u program, kako ih korisnici ne bi morali sami upisivati.

Nakon što su podaci prvi puta automatski učitani, kasnije eventualne izmjene i dopune u podacima korisnik radi sam.