Intrastat - primitak materijala

Intrastat - primitak materijala je dokument za evidentiranje podataka o stjecanjima sirovina iz EU koje se moraju prijaviti u Intrastat.

Ovaj dokument pojavljuje se samo kod korisnika koji imaju modul Materijalno.

Korisnici koji imaju modul INO trgovina, na ovom dokumentu imaju gumb 'Primka EM', za učitavanje podataka o isporukama iz Primke EM. Klikom na ovaj gumb, program daje popis svih primki EM, a izborom neke od njih, podaci o stjecanju se automatski prebacuju u dokument intrastat - primitak materijala.

Iz Primke EM mogu se učitavati samo primke dobavljača i EU. Ostale primke neće biti prihvaćene s porukom da 'zemlja nije članica EU', te ne spada u Intrastat.

Prilikom učitavanja podataka iz Primke EM, program će automatski učitati i odgovarajući tečaj Narodne banke, ako je računalo povezano na internet. Nakon toga, program izvrši preračun količine u masu i količinu u zadanoj jedinici mjere, a sve prema koeficjentima za preračun koje ste prethodno upisali u podatke o robama.

Nakon što su podaci iz primke EM učitani i obrađeni, u polje 'Korekcija statističke vrijednosti' treba upisati iznos za korekciju. Ovisno o uvjetima usporuke (incoterms), ova korekcija mora biti pozitivna (uvećanje) ili negativna (smanjenje nabavne vrijednosti). Budući da su uvjeti smanjenja i povećanja vrijednosti propisani pravilima Intrastata, program zahtijeva za obavezno upišete odgovarajuću vrstu iznosa (pozitivan, negativan ili nula), već prema tome koji je Incoterm odabran.
.
Nakon spremanja dokumenta, upisani podaci biti će automatski obuhvaćeni prilikom izrade Intrastat obrasca.

U izvještajima modul Intrastat nalazi se i izvještaj 'Popis neobrađenih primki EM' koji daje prikaz svih Primki EM koji su zaprimljene od dobavljača iz zemalja članica EU, a koje još nisu obrađene dokumentom 'Intrastat -primitak'.