Intrastat - otprema

Intrastat - otprema je dokument za evidentiranje podataka o isporukama u EU koje se moraju prijaviti u Intrastat.

Ovaj dokument pojavljuje se samo kod korisnika koji imaju modul Robno.

Korisnici koji imaju modul INO trgovina, na ovom dokumentu imaju gumb 'Račun E', za učitavanje podataka o isporukama iz Računa E. Klikom na ovaj gumb, program daje popis svih računa E, a izborom nekog od njih, podaci o isporuci se automatski prebacuju u dokument intrastat - otprema.

Iz Računa E mogu se učitavati samo računi koji su izdani kupcima iz EU. Ostali računi neće biti prihvaćeni s porukom da 'zemlja nije članica EU', te ne spada u Intrastat.

Prilikom učitavanja podataka iz Računa E, program će automatski učitati i odgovarajući tečaj Narodne banke, ako je računalo povezano na internet. Nakon toga, program izvrši preračun količine u masu i količinu u zadanoj jedinici mjere, a sve prema koeficjentima za preračun koje ste prethodno upisali u podatke o robama.

Nakon što su podaci iz računa E učitani i obrađeni, u polje 'Korekcija statističke vrijednosti' treba upisati iznos za korekciju. Ovisno o uvjetima usporuke (incoterms), ova korekcija mora biti pozitivna (Uvećanje) ili negativna (smanjenje nabavne vrijednosti). Budući da su uvjeti smanjenja i povećanja vrijednosti propisani pravilima Intrastata, program zahtijeva za obavezno upišete odgovarajuću vrstu iznosa (pozitivan, negativan ili nula), već prema tome koji je Incoterm odabran.
.
Nakon spremanja dokumenta, upisani podaci biti će automatski obuhvaćeni prilikom izrade Intrastat obrasca.

U izvještajima modul Intrastat nalazi se i izvještaj 'Popis neobrađenih računa E' koji daje prikaz svih Računa E koji su izdani kupcima iz zemalja članica EU, a koji još nisu obrađeni dokumentom 'Intrastat -otprema'.