Inventura dugotrajne imovine

Dokument Inventura dugotrajne imovine namijenjen je za izradu inventurnih lista i utvrđivanje razlika po inventuri dugotrajne imovine.

UČITAJ PODATKE
Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program automatski učitava podatke o svoj dugotrajnoj imovini koja je u upotrebi. (ne prikazuju se stavke koje su već rashodovane).
Prilikom učitavanja svih podataka, program podatke o količini učitava istovremeno i u stupac 'Stvarno stanje', kako bi se ubrzao naknadni upis razlika.
Dakle, nakon što se učitaju podaci, u stupac 'Stvarno stanje' upisuje se količina samo za one inventarske brojeve kod kojih je utvrđena razlika.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Korisnici koji inventuru rade upotrebom ručnih bar-code terminala, podatke iz terminala mogu automatski učitati klikom na ovaj gumb.
Program očekuje datoteku 'Inventory.txt' sa slijedećom strukturom:

ŠIFRA INVENTARA (7 mjesta)
STANJE ZALIHA (6 mjesta)

Stanje zaliha je obavezno cijeli broj (bez decimala), a za inventare kojih ima više od 1 komad, u datoteci se očekuje samo jedan redak s ukupnom količinom.

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju bilo kojeg diska.

PRIKAŽI SAMO RAZLIKE
Klikom na ovaj gumb program iz tabele briše sve retke kod kojih nisu utvrđene razlike u količini (stvarno stanje jednako količini).
Brisanje je nepovratno, pa ga ne treba koristiti kod ručnog unosa podataka.
Ukoliko želite poseban ispis samo razlika, predlažemo slijedeći postupak:
- prvo spremite dokument sa svim podacima (i ispišite ga).
- nakon toga, dokument ponovo učitajte, kliknite na gumb 'Prikaži samo razlike' i ponovo ga ispišite, BEZ SPREMANJA DOKUMENTA.