Obračun amortizacije

Obračun amortizacije je dokument za obračunavanje amortizacije dugotrajne imovine. Obračun se vrši automatski na temelju podataka o inventaru koji su prethodno upisani u program. Prilikom izrade obračuna, potrebno je prvo upisati podatke o periodu za kojeg vršite obračun. Nakon što upišete ove podatke, program će automatski napuniti tabelu s podacima o inventaru za kojeg vrši obračun amortizacije. Ovako dobivene rezultate možete prije spremanja dokumenta, ako je potrebno, i izmijeniti.

Inventar za kojeg je definirana stopa otpisa od 0 % (umjetnička djela) ne ulazi u obračun amortizacije.
Inventar za kojeg je definirana stopa otpisa od 100% biti će u cjelosti amortiziran, bez obzira na broj mjeseci u upotrebi.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPA FINANCIJSKO I PRORAČUN II
Prilikom izrade obračuna, program će automatski pripremiti i podatke za knjiženje u financijsko knjigovodstvo odnosno u proračunsko knjigovodstvo. Ukoliko ste prije spremanja dokumenta izvršili neke izmjene (npr. isključili iz obračuna neko osnovno sredstvo), tada ćete klikom na gumb 'Pripremi knjiženja' dobiti novi prijedlog temeljnice, koja u sebi sadrži i izvršene izmjene.

Knjiženje obračuna amortizacijese provodi samo u slučaju kad je datum obračuna iz iste godine koja je u programu postavljena kao 'tekuća poslovna godina' (vidi 'Podaci o knjizi'). Ovo ograničenje je uvedeno kako biste mogli u podacima o inventaru restaurirati i sve obračune iz prethodnih godina, ukoliko to želite. Kad ne bi bilo ovog ograničenja, kod otvaranja dokumenata iz prethodnih godina u slijedećoj godini, došlo bi do njihovog ponovnog automatskog knjiženja u financijsko knjigovodstvo.

Da bi u svim knjigama imali kontinurane kartice inventara, svi dokumenti iz grupe Inventar prenose se u slijedeću poslovnu godinu nakon što izvršite zaključak godine.

PROFITNI CENTRI
Korisnici koji koriste grupu Profitni centri i koji su dugotrajnu imovinu raspodijelili po profitnim centrima, za obračun amortizacije koriste dokument Obračun amortizacije P