Amortizacijska grupa

Amortizacijska grupa je dokument kojim se definiraju amortizacijske skupine dugotrajne imovine.

Definiranjem amortizacijske grupe definira se i stopa otpisa za sav inventar koji se nalazi u toj grupi. Stopa otpisa može biti i 0% za umjetnička djela koja ne podliježu amortizaciji, ali i 100% za jednokratni otpis. Stopa veća od 100% nije dopuštena.