Dugotrajna imovina u upotrebi

Dokument Dugotrajna imovina u upotrebi daje rekapitulaciju stanja dugotrajne imovine na zadani datum.