Popis dugotrajne imovine

Dokument Popis dugotrajne imovine namijenjen je korisnicima - obrtnicima. Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg se vrši izrada popisa, program će automatski učitati podatke na temelju svih knjiženja iz tekuće i prethodnih godina.

Dokument Popis dugotrajne imovine ne vrši nikakvo automatsko knjiženje, već je on samo izvještaj na temelju prethodno proknjiženih podataka. Stoga se , prije izrade ovog dokumenta treba izvršiti obračun amortizacije za tekuću godinu, kako bi ona bila iskazana ovim dokumentom.

Iz ovog dokumenta se automatski isključuju sva osnovna sredstva kod kojih je u dokumentu Inventar, u polju 'Datum rashodovanja' upisan datum čija je godina manja od tekuće godine. Drugim riječima, iz dokumenta su isključena sva osnovna sredstva koja su rashodovana prethodnih poslovnih godina.

IZRADA XML DATOTEKE
Klikom na gumb 'Snimi obrazac' program će izraditi XML datoteku za elektroničko slanje u Poreznu upravu.