Račun G

Račun G je namjenjen za izdavanje računa građanima koji nisu obveznici PDV-a.

Ovaj račun se izdaje u skladu s Općim poreznim zakonom, (a ne prema Zakonu o PDV-u), pa se ne može (i ne smije) koristiti za prodaju kupcima obveznicima PDV-a.

Prednost ovog računa je to što nije obavezno upisivati podatke o kupcu, niti se ne mora upisivati OIB kupca.

Za razliku od ostalih računa iz ovog modula, na Računu G iskazuju se jedinične cijene s PDV-om, a ukupan iznos obveze PDV-a računa se upotrebom 'preračunate' stope, iz ukupnog iznosa.
Iz navedenog razloga, izvještaji o prodaji ostvarnoj putem ovog računa ne mogu se povezati s ostalim izvještajima iz ovog modula, jer za artikle prodane putem ovog računa nema podatka o neto vrijednosti (bez PDV-a) po pojedinačnim artiklima.

Za korisnike modula Robno, važno je napomenuti da se Račun G ponaša kao račun-otpremnica, odnosno da automatski skida stanje zaliha sa skladišta za prodane artikle.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Račun G automatski knjiži:
- Robno knjigovodstvo
- izlaz robe sa skladišta po nabavnoj cijeni
- Financijsko knjigovodstvo
- izlaz robe sa skladišta
- konto nabavne vrijednosti prodane robe (rashod)

Ostala knjiženja (prihod, obveza PDV-a, knjiga IRA,... ) ne vrše se automatski iz ovog računa, nego se na kraju dana zbirno provode putem dokumenta 'Promet dana'.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.