Automatska izrada računa-otpremnica

AUTOMATSKA IZRADA RAČUNA je dokument za automatsko generiranje računa-otpremnica odabranoj skupini kupaca.

Dokument je posebno namijenjen korisnicima koji periodično (npr. mjesečno, godišnje) izdaju gotovo uvijek iste račune-otpremnica istoj grupi kupaca. (npr. mjesečni najam, knjigovodstvene usluge, pretplata na časopise,..)

Prije izrade računa-otpremnica, potrebno je upisati datum izdavanja računa, datum isporuke i rok plaćanja odnosno datum dospijeća računa.

U tabelu 'Kupci' upisuju se podaci o kupcima, artiklima, količinama i cijenama koji će biti predmet računa. Podaci se mogu upisivati ručno, ali i automatski učitavati iz dokumenta 'Lista kupaca'. U jedan dokument Automatska izrada ponuda mogu se učitati i podaci iz više lista kupaca istovremeno. Više informacija o listama kupaca možete pronaći u pomoći dokumenta LISTA KUPACA.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a
Ako se u popisu stavaka nalaze artikli čija stopa PDV-a ima oslobođenje od PDV-a, klikom na gumb 'Odaberi klauzulu' treba odabrati osnov oslobođenja. Pri tome treba voditi račuina da svi računi s liste mogu imati samo jedan osnov oslobođenja. Ukoliko imate artikle i/ili kupce s različitim osnovama oslobođenja, potrebno je napraviti odvojene liste, za svako oslobođenje.

NAPRAVI DOKUMENTE
Klikom na gumb 'Napravi dokumente', program će započeti s automatskim generiranjem računa-otpremnica prema podacima koji se nalaze u tabeli.
Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, trebaju voditi računa o činjenici da će svi računi biti označeni s načinom plaćanja 'Transakcijski račun', pa ovaj način izrade računa nije pogodan za izdavanje računa koji se plaćaju gotovinom ili karticama.

SLANJE MAIL-OM
Ako je odabrano slanje mail-om, program će automatski, nakon izrade svakog pojedinog dokumenta, napraviti e-mail poruku za primatelja dokumenta i prebaciti je u program za slanje mail-ova (Outlook, Live mail, ..). U tom slučaju ćete vjerojatno dobiti poruku od WIndows-a da program Synesis pokušava pristupiti programu za slanje mail-ova i tražiti će vaše dopuštenje. Ovo dopuštenje će možda biti potrebno ponoviti za svaki poslani e-mail.

SLANJE EFAKTURE / ISPIS
Koriisnici koji imaju aktiviranu uslugu eFaktura, klikom na ovaj gumb mogu automatski poslati račune-otpremnice u sustav eFaktura. Pri tome će biti poslani samo računi za kupce koji su također u sustavu eFaktura. Za ostale kupce, program će automatski ispisati jedan primjerak računa na papir, za slanje poštom.

ISPIS DOKUMENATA
Klikom na gumb 'Ispis svih dokumenata' možete odjednom ispisati sve račune-otpremnice.