Račun MI

Račun MI namjenjen je za izdavanje računa koji podliježu posebnom postupku oporezivanja marže.

Kod ovih računa, PDV se ne iskazuje na računu, nego se naknadno obračunava na razliku između nabavne i prodajne cijene.

Ovaj dokument ne vrši nikakva automatska knjiženja, jer u trenutku izrade računa većina korisnika nema još sve podatke o nabavnoj vrijednosti, pa se ne može izračunati osnovica i iznos PDV-a.

Knjiženje ovih računa provodi se naknadno kroz naš modul PDV, putem dokumenta PDV MI.

PARAMETAR POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA
Ovim parametrom se određuje osnova na temelju koje se provodi poseban postupak oporezivanja. Vrlo je važno pravilno postaviti ovaj parametar, jer on utjeće na tekst klauzule na računu.

NAPOMENA:
Ovaj račun treba koristiti isključivo za potrebe posebnog postupka oporezivanja marže, jer se prilikom slanja podataka na fiskalizaciju, u podacima nalazi i informacija da je riječ o posebnom postupku oporezivanja marže. Upotreba ovog računa u neke druge svrhe mogla bi stvoriti probleme korisnicima u odnosu s Poreznom upravom.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Prema novom zakonu o računovodstvu, (NN 78/15) računi više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.
Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogućnost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje računa. Također, dodan je i parametar s kojim se određuje da li ovaj podatak želite ispisivati na računu ili ne.