Usklađenje

Dokument Usklađenje koristi se za financijsko usklađenje vrijednosti zaliha. Npr, moguće je da zbog obračuna vrijednosti robe po prosječnoj cijeni, količina robe na zalihi bude '0', a vrijednost zaliha ostane '0,01' kn. U takvoj situaciji potrebno je 'otpisati' 1 lipu sa skladišta kako bi kartica artikla bila 'na nuli'.

Razlike se mogu događati i u slučaju kad se koristi dokument Povratnica, koji može utjecati na manje netočnosti u obračunu izlaza po prosječnoj cijeni. Ako se na kraju poslovne godine želi izvršiti korekcija salda, tada se koristi dokument Usklađenje.

Dokumentom Usklađenje upisuju se šifre i nazivi artikala, te samo financijska korekcija vrijednosti zaliha, bez korekcije količina. Obično se knjiži samo korekcija potražne strane, budući da razlike uglavnom proizlaze iz obračunate vrijednosti izlaza robe po prosječnoj cijeni, ali dokument omogućuje upis bilo kakve korekcije.

Dokument Usklađenje knjiži:
- materijalno
- mijenja samo financijsku vrijednost zaliha, bez promjene količine
- FINANCIJSKO
- konto skladišta
- konto troškova prodanih proizvoda