Povrat robe

Povrat robe je dokument za povrat robe dobavljaču s veleprodajnog skladišta.

Dokument Povrat robe sličan je dokumentu Primka, samo što se u polje 'Količina' upisuju negativne vrijednosti. U suštini, dokument Povrat robe je storno dokument dokumenta Primka, te se tako i ponaša.

Dokument Povrat robe automatski knjiži
- materijalno
- storno ulaza robe na skladište
- financijsko
- storno obveze za primljenu a nefakturiranu robu
- storno konta skladišta
- storno obračunatih zavisnih troškova