Početno stanje - robno

Početno stanje - robno je dokument kojim se otvara početno stanje veleprodajnog skladišta.

Podatke u dokument Početno stanje možete unositi ručno, ili će se automatski učitati iz knjige prethodne poslovne godine.

Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, početno stanje skladišta morati će upisati ručno putem ovog dokumeta. Nakon što protekne barem jedna poslovna godina i kad će u računalu biti podaci iz prethodne poslovne godine, dokument Početno stanje-robno automatski će učitati početno stanje na temelju podataka iz prethodne poslovne godine. Da bi mogli automatski učitati podatke o početnim stanjima, potrebno je u Podacima o knjizi upisati naziv knjige iz prethodne poslovne godine.

Dokument Početno stanje - robno ne knjiži se u financijsko knjigovodstvo, budući da je početno stanje robnog knjigovodstva već uključeno u početno stanje financijskog knjigovodstva, koje se također unosi ručno, ili automatski.