Otpremnica

Dokument Otpremnica koristi se za izdavanje robe sa skladišta kupcu, a upotrebljava se samo ako se za fakturiranje koristi dokument Račun. Ako se za fakturiranje koristi dokument Račun-otpremnica, tada se dokument Otpremnica ne koristi, jer je dokument Račun-otpremnica istovremeno i račun i otpremnica.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Otpremnica prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju robu, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje roba. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme započinju raditi otpremnice za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba računala biti će prikazano isto stanje roba. Nakon što se provedu obje otpremnice, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Otpremnica (i/ili dokument Račun-otpremnica) . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE
Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12:Đuro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

VRSTA CJENIKA
Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA
Ako je (u modulu Prodaja) dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana drugačija cijena za kupca, takva cijena biti će primjenjena u ovom dokumentu.

IZMJENA IZNOSA
U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se računa samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.
Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Račun, Račun-otpremnica i Ponuda iz grupe Prodaja te Otpremnica iz grupe Robno.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a čija se struktura slijedeća:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.


SNIMI NA DISKETU
Ukoliko i vaš kupac koristi program SYNESIS, tada se, klikom na ovaj gumb, podaci o otpremnici mogu snimiti na disketu, te se ta disketa može, zajedno s otpremnicom poslati kupcu. Vaš kupac, po primitku ove diskete, može automatski izraditi primku za robu (ili materijal) putem dokumenata Primka, Primka PKV, Primka PKT ili Primka M. Dovoljno je da ubaci disketu u disketnu jedinicu, pokrene dokument Primka (Prima PKV, Primka PKT ili Primka M) i klikne na gumb 'Učitaj s diskete'. Program Synesis će automatski učitati sve podatke o otpremn