Otpremnica II*

Otpremnica II* je dokument koji je bio namijenjen korisnicima modula Povratna naknada, za izradu otpremnica za artikle s povratnom naknadom.

Nakon 01,07.2013. ovaj dokument se više ne koristi, a korisnici modula Povratna naknada, umjesto dokumenta Otpremnica II*, trebaju koristiti dokumet Otpremnica.